Skip to content
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Усі права захищені. Жодна частина сайту не може відтворюватися будь-яким способом (друкарським, електронним,
у вигляді фотокопії тощо) без письмової згоди володаря авторського права — Валентини Баталкіної — засновника музею-галереї.
15 01 21

Про музей

У 2020 році Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та
живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай відзначає десятиліття
проекту «Музей і школа» (2010-2020 рр.). Так написав у вступній частині
до 4-ї книги В. Баталкіної «Сторінки художнього літопису» Заслужений діяч
науки і техніки України Л.О. Гріффен: «Постав справжній музей.
Відповідний дизайн, цікаві музейні експонати, що,
перш за все, включають колекцію архітектурно-будівельної кераміки,
твори образотворчого мистецтва, особливості їх експонування в
Запорізькому музеї-галереї прикладної кераміки та живописної творчості
Іллі й Олексія Бурлай, роблять його відвідування приємним та корисним,
впливають на образ мислення, ціннісні орієнтації та навіть спосіб
життя людей, що зустрічаються тут з технічною та художньою культурою
минулих поколінь, сприяють включенню цих культурних цінностей в
сучасний культурний контекст. Особливо варто відзначити ту роботу, яка
тут активно і винахідливо проводиться з дитячою аудиторією.
Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості
Іллі та Олексія Бурлай по-своєму є унікальним суспільним явищем».
Проведені культурно-педагогічні заходи в рамках проекту «Музей і
школа», учасниками 10-ти фестивалів стали, станом на 14.02.2020
року понад 7700 школярів, дали можливість творчій молоді познайомитися
з мистецтвом художників, стати учасниками творчих майстер-класів,
музичних концертів, тематичних виставок. Представлена в музеї-галереї
експозиція архітектурно-будівельної кераміки, якій більше 100 років,
налічує понад тисячу екземплярів. Кераміка має клейма і штампи, які
дають можливість розглядати колекцію не тільки за характером матеріалу
чи технологією виробництва, що вкрай необхідно для нових технологій
керамічного виробництва сьогодення, але й за способом відтворення
етно-мистецької дійсності минулих епох.
Мета демонстраційних колекцій музею-галереї сприяти естетичному
вихованню і, по можливості, представляти найкращі твори образотворчого
мистецтва і скульптури, які присвячені історії заснування музею та
його профілю. Як зазначають відвідувачі (зберігаються в архівах музею
10 Книг відгуків — 1597 рукопис), досліджуваний музей-галерея
вирізняється оригінальністю експонування творів образотворчого
мистецтва.
Історію створення на початку ХХІ ст. Запорізького музею-галереї
прикладної кераміки та живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай
вивчали та висвітлювали автори в своїх публікаціях, cтаном на
20.03.2020 р. вийшли друком: в періодичних виданнях ‒ 97 статей, у
наукових виданнях ‒ 29, літературі ‒ 4, в інтернет ресурсах ‒ 4.
Матеріали неопублікованих рукописів із архіву Запорізького
музею-галереї прикладної кераміки та живописної творчості Іллі й
Олексія Бурлаїв ‒ 1597 відвідувач музею залишив рукопис у книзі відгуків.
Отже, тенденція розвитку музею-галереї зростає і визначає його роль в
сучасному соціокультурному просторі. Популяризація українського
мистецтва шляхом вивчення історії образотворчого і музичного мистецтва
в приміщенні музею технічного профілю України є основною особливістю
авторського проекту «Музей і школа», який відзначено у 2013 р. статтею
Events у міжнародному виданні ICOM news [Events. ICOM news. The
international council of museums magazine — vol 66 NO 1. MARCH 2013.
Museum News. C. 4. (анг.)]. В рамках цього проекту, що реалізується з
2010 р., проведено сім тематичних виставок художньої творчості, 14
музичних концертів класичної музики за участю вихованців і педагогів
музичних шкіл міста Запоріжжя та училища ім. П. Майбороди, десять
творчих фестивалів, в яких прийняли участь 7717 учнів та залишили в
музеї свої рисунки. Розвивати здібності учня до повноцінного
сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві, дійсності,
науці необхідно з раннього віку, а одним із засобів формування
естетичної культури школяра є відвідування музеїв, бо саме в музеї
здійснюється зберігання, вивчення і експонування пам’яток природи,
матеріальної і духовної культури людства, залучення до надбань
національної і світової історико-культурної спадщини. Як зазначають
науковці становлення естетичного руху тісно пов’язано з розвитком
цивілізації, безпосередньо з формами художньо-творчої діяльності
людини, а також з проблемою видової специфіки мистецтва, що
призводить до виникнення основних видів мистецтва та виховує
майбутнього інженера технічної творчості ХХІ ст.

19 03 19

Запрошуємо взяти участь у творчому фестивалі “Дивовижне природознавство”

10-й фестиваль творчості «Дивовижне природознавство» в рамках проекту «Музей і школа» — це вивчення природознавчої науки упродовж 2019-2020 навчальних років у приміщенні музеї-галереї.
Відкривається фестиваль 25 травня 2019 року музичним концертом….
Зацікавленість природою, увага до навколишнього середовища, подорожі, участь у фестивалях, дасть можливість творчій особистості виразити свої почуття у вигляді фотографії, рисунка, дизайнерської експозиції та ін….
Творчі роботи художників, фотографів, майбутніх ботаніків та природознавців будуть виставлятися в музейній експозиції, присвяченій 250-тій річниці від дня народження Александера фон Гумбольдта (нім. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt). Німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник народився 14 вересня 1769 року у Берліні. Наукові інтереси Гумбольдта були надзвичайно різноманітними. Подорожуючи країнами світу вчений зібрав численні матеріали, які дали змогу написати книгу «Космос». Своїм основним завданням він вважав «збагнення природи як цілого й збір свідчень про взаємодію природних сил».

25 05 18

Дев’ятий фестиваль творчості «Шлях до зірок» в рамках проекту «Музей і школа» (2018 – 2019 навчальний рік)

Творчий фестиваль «Шлях до зірок» ‒ це шлях до пізнання знань з історії мистецтва науки і техніки, астрономії і топографії, аеродинаміки великих швидкостей і законів фізики. Вивчаємо цікаві науки протягом учбового року, який є ювілейним:

  • 10 років від дня відкриття Запорізького музею-галереї прикладної кераміки та живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай (2008 — 2018);
  • 100 років від дня народження художника і конструктора Олексія Бурлай (1918 — 2018);
  • 100 років від дня народження художника і топографа Іллі Бурлай (1919-2019).

Запрошуємо до музею! 25 травня 2018 рік.

28 05 17

Восьмий фестиваль творчості «Чарівні фарби» в рамках проекту «Музей і школа» (2017 – 2018 навчальний рік)

Фестиваль творчості «Чарівні фарби» ‒ це чарівний світ фарб в незвичайному приміщенні музею-галереї ‒ цегельному склепінні на глибині п’яти метрів. Розвивати здібності творчого самовираження, познайомити учасника творчого фестивалю з чарівними фарбами, законами кольорознавства, навчити виражати почуття і думки мовою кольору, ‒ мета фестивалю. Промені світла, які потряпляють в приміщення творчої лабораторії, збагачують світовідчуття, через взаємозв’язок музики і творів образотворчого мистецтва.
28 травня 2017 року фестиваль відкривається музичним концертом школярів і педагогів музичних шкіл міста Запоріжжя.

21 05 16

Творча лабораторія в музеї-галереї

Підійшов до завершення 6-й фестиваль творчості «Естетична математика», в якому взяли участь 1115 учнів. Учнівська молодь на своїх малюнках відобразила вивчення оточуючої дійсності та прагнення до точного її осягнення. Процес творчого пошуку, примушує вдивитися в першоджерела художнього процесу, вимагає від учасника фестивалю творчої фантазії, інтелекту, роздумів з олівцем в руках, адже процес створення будь-якого малюнка — це прагнення до бездоганності мистецтва. 21 травня 2016 р. музичним концертом «Музика і математика», в якому прозвучали твори композиторів Й. С. Баха, Л. Бетховена, Й. Гайдна, К.Черні, Ф.Ліста, І. Берковича, Е. Гріга, Е. Сигмейстера, М. Шмітца та ін., школярі Запорізьких музичних шкіл ЗДМШ № 5 і № 6, школи мистецтв ЗШМ № 1 та їх педагоги Рибалова О. В., Брик Л. В., Д’яконова Н. М., Коваль Е. А. відкрили 7-й фестиваль творчості «Природнича кольористика» в рамках проекту «Музей і школа». Творчий фестиваль проходитиме упродовж 2016-2017 учбових років.

11 07 15

Естетична математика

4 липня 2015 в музеї-галереї стартував 6-й творчий фестиваль в рамках проекту «Музей і школа». Тема фестивалю — математика. Творчий підхід до вивчення точних наук в історичному приміщенні цегляного склепу музею-галереї, історія виникнення математики, сприйняття музики і математики, образотворче мистецтво в музейних експозиціях стали темою обговорення на зустрічі поколінь. Студенти спілкувалися з професійними художниками, які передавали свій досвід творчого підходу до вивчення історії математики та логарифмічної лінійки.
Естетична математика

30 05 15

Концерт «Історія органу» до 100-річчя від дня народження Марії Хілтманн

Музичним твором «Сiціліана» композитора Й. С. Баха у виконанні Сергія Андрєєва на старовинному сімейному органі був відкритий концерт в музеї-галереї.
У музичному концерті прийняли участь учні і викладачі Запорізьких музичних шкіл № 5 і № 6. В концертній програмі звучали твори В. А. Моцарта, Й. С. Баха, Ф. Е. Баха, О. Корелі, Ж. Б. Люллі, І. Пахельбеля, Дж.Фрескобальді.
Концерт «Історія органу» до 100-річчя від дня народження Марії Хілтманн

28 10 14

Веселка в підземному музеї

Цікава фізика в музеї цегли Цікава фізика в музеї цегли

Цікава фізика в музеї цегли
«Сонячні промені в кольорах веселки» — п’ятий фестиваль творчості, в рамках проекту «Музей і школа», який проходить в музеї-галереї впродовж 2014-2015 учбового року, та розкриває світ природних й фізичних явищ, світла і кольору в природі та мистецтві.
У природі все починається з Сонця, яке зігріває й освітлює землю та пробуджує усе живе до життя.
Сонячні проміні падають на Землю прямолінійно. Якщо на шляху променя трапляється непрозорий предмет, то від нього утворюється тінь, оскільки промінь не може пройти крізь такий предмет. Місце ним не освітлюється.
В природі існує багато фізичних явищ, які людина може спостерігати протягом життя. Одним з таких явищ є веселка, ставлення до якої було досить неоднозначним у різних народів світу.
Веселка — оптичне явище в атмосфері, являє собою одну, дві чи декілька різнокольорових дуг, що спостерігаються на фоні хмари, якщо вона розташована напроти Сонця. Райдугу утворюють промені, що падають на краплю під певним кутом. Веселка від однієї краплі дуже слабка, і в природі її неможливо побачити окремо, оскільки крапель в завісі дощу багато.
Сонце та колір завжди присутні в людському житті. Так природа красить своє вбрання, художник вдихає в картину життя за допомогою фарби, а надзвичайно талановиті музики, навіть бачать колір мелодії. Так дитячі музичні концерти в цегельному склепінні музейного приміщення дають можливість побачити та розкрити творчі грані особистості. От і вихованці Запорізьких дитячих музикальних шкіл проявили себе не тільки як музики, а й побували у ролі художників, залишивши на згадку малюнки із зображенням райдужних музичних інструментів.
Вміння правильного та гармонійного поєднання кольорів, будь то в малюнку, у вбранні, макіяжі чи дизайні, є одним з найвагоміших важелів творчого розвитку особистості.
Природа та уява людини, доповнюючи один одного, створюють шедеври. Таке вражаюче поєднання природної краси та людського вміння можна побачити на фотовиставці «Світ айсбергів» Олександра Баталкіна, що відкрилась 26 жовтня 2014 року в музеї-галереї.
Фестиваль творчості «Сонячні промені в кольорах веселки» має на меті спонукати відвідувачів до розвитку творчого потенціалу, культурного виховання та збагачення внутрішнього світу особистості.

Марина Карнацька

11 05 14

7-я тематична виставка «Мистецтво ремесел»

Сьома тематична виставка «Мистецтво ремесел» — це результат культурно-педагогічної роботи музею-галереї в 2013-2014 навчальному році в рамках 4-го творчого фестивалю. Творчий шлях від ремесла до мистецтва вивчали в музеї упродовж усього навчального року. Школярі, ознайомившись з музейними експозиціями, зображували бачення улюбленого ремесла у вигляді малюнка. Понад 600 шкільних малюнків, картини, книги, кераміка, музичні інструменти — це експонати виставки, яка відкрилася 11 травня 2014. Приймають участь у виставці школярі та професійні художники, майстри образотворчого мистецтва: Латанський Сергій Васильович, Ващук Діна Костянтинівна, Денисенко-Яременко Леся, Денисенко Юрій, Кривоніс Марина, Тригубова Наталія. Музейні експозиції з вивчення будови і виготовлення музичних інструментів, їх елементів та складових комплектуючих — одна з головних тем виставки. Учні Запорізьких музичних шкіл, викладачі і їх батьки брали участь у культурно-педагогічних програмах музею в рамках проекту В. Баталкіної «Музей і школа» протягом 4 років.
Музичні концерти, що проходять в музеї під керівництвом професійних педагогів, дають можливість пізнати процес формування і розвитку творчої особистості. Четвертий фестиваль творчості закінчився концертом, який був присвячений 6-й річниці з дня відкриття музею-галереї та відкриттю 7-ої тематичної виставки «Мистецтво ремесел». У концерті брали участь вихованці та викладачі музичних шкіл міста Запоріжжя: Рибалова Є. В., Ісіонова О. І., Дьяконова Н. М., Семенова Є. І., Степурко Т. Н.
(Русский) 7-я тематическая выставка «Искусство ремесел»

16 10 13

Четвертий фестиваль творчості «Мистецтво ремесел» в рамках проекту «Музей і школа» (2013 – 2014 учбовий рік)

Фестиваль творчості «Мистецтво ремесел» ‒ це світ кольору і світла, історія створення живописних картин і методика викладання образотворчого мистецтва в музеї, вміння виразити колір в творчому образі та знайомство з методами навчання мистецтвам ремесел.
Об’єднання естетичного пізнання та художньої практики учнів на матеріалах історії ремесел ‒ це одне із важливих засобів естетичного виховання в формуванні гармонійного розвитку особистості.
Вивчення предмету «Історія мистецтва ремесел» в приміщенні музею-галереї має на меті дослідити:

  • Емоційне сприйняття кольору в інтер’єрі музею-галереї
  • Пізнання художніх особливостей мистецьких творів ремесел
  • Пояснення культурно-історичного задуму та цінності твору
  • Заглиблення уяви про художні образи на виробах із глини
  • Декоративно-прикладне мистецтво та мистецтво ремесел
  • Побудова просторово-кольорової композиції малюнка
  • Практичні заняття на основі естетичного засвоєння історії ремесел і сучасності

Педагогічна цінність пізнання історії мистецтва ремесел, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва полягає в тому, що види мистецтва дають можливість виховати культуру сприйняття матеріального світу, допомогають формуванню естетичного відношення до дійсності та глибше пізнати художньо-виразні засоби в мистецтві ремесел.
читати далі…