Skip to content
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Усі права захищені. Жодна частина сайту не може відтворюватися будь-яким способом (друкарським, електронним,
у вигляді фотокопії тощо) без письмової згоди володаря авторського права — Валентини Баталкіної — засновника музею-галереї.

Про музей

У 2020 році Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та
живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай відзначає десятиліття
проекту «Музей і школа» (2010-2020 рр.). Так написав у вступній частині
до 4-ї книги В. Баталкіної «Сторінки художнього літопису» Заслужений діяч
науки і техніки України Л.О. Гріффен: «Постав справжній музей.
Відповідний дизайн, цікаві музейні експонати, що,
перш за все, включають колекцію архітектурно-будівельної кераміки,
твори образотворчого мистецтва, особливості їх експонування в
Запорізькому музеї-галереї прикладної кераміки та живописної творчості
Іллі й Олексія Бурлай, роблять його відвідування приємним та корисним,
впливають на образ мислення, ціннісні орієнтації та навіть спосіб
життя людей, що зустрічаються тут з технічною та художньою культурою
минулих поколінь, сприяють включенню цих культурних цінностей в
сучасний культурний контекст. Особливо варто відзначити ту роботу, яка
тут активно і винахідливо проводиться з дитячою аудиторією.
Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості
Іллі та Олексія Бурлай по-своєму є унікальним суспільним явищем».
Проведені культурно-педагогічні заходи в рамках проекту «Музей і
школа», учасниками 10-ти фестивалів стали, станом на 14.02.2020
року понад 7700 школярів, дали можливість творчій молоді познайомитися
з мистецтвом художників, стати учасниками творчих майстер-класів,
музичних концертів, тематичних виставок. Представлена в музеї-галереї
експозиція архітектурно-будівельної кераміки, якій більше 100 років,
налічує понад тисячу екземплярів. Кераміка має клейма і штампи, які
дають можливість розглядати колекцію не тільки за характером матеріалу
чи технологією виробництва, що вкрай необхідно для нових технологій
керамічного виробництва сьогодення, але й за способом відтворення
етно-мистецької дійсності минулих епох.
Мета демонстраційних колекцій музею-галереї сприяти естетичному
вихованню і, по можливості, представляти найкращі твори образотворчого
мистецтва і скульптури, які присвячені історії заснування музею та
його профілю. Як зазначають відвідувачі (зберігаються в архівах музею
10 Книг відгуків — 1597 рукопис), досліджуваний музей-галерея
вирізняється оригінальністю експонування творів образотворчого
мистецтва.
Історію створення на початку ХХІ ст. Запорізького музею-галереї
прикладної кераміки та живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай
вивчали та висвітлювали автори в своїх публікаціях, cтаном на
20.03.2020 р. вийшли друком: в періодичних виданнях ‒ 97 статей, у
наукових виданнях ‒ 29, літературі ‒ 4, в інтернет ресурсах ‒ 4.
Матеріали неопублікованих рукописів із архіву Запорізького
музею-галереї прикладної кераміки та живописної творчості Іллі й
Олексія Бурлаїв ‒ 1597 відвідувач музею залишив рукопис у книзі відгуків.
Отже, тенденція розвитку музею-галереї зростає і визначає його роль в
сучасному соціокультурному просторі. Популяризація українського
мистецтва шляхом вивчення історії образотворчого і музичного мистецтва
в приміщенні музею технічного профілю України є основною особливістю
авторського проекту «Музей і школа», який відзначено у 2013 р. статтею
Events у міжнародному виданні ICOM news [Events. ICOM news. The
international council of museums magazine — vol 66 NO 1. MARCH 2013.
Museum News. C. 4. (анг.)]. В рамках цього проекту, що реалізується з
2010 р., проведено сім тематичних виставок художньої творчості, 14
музичних концертів класичної музики за участю вихованців і педагогів
музичних шкіл міста Запоріжжя та училища ім. П. Майбороди, десять
творчих фестивалів, в яких прийняли участь 7717 учнів та залишили в
музеї свої рисунки. Розвивати здібності учня до повноцінного
сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві, дійсності,
науці необхідно з раннього віку, а одним із засобів формування
естетичної культури школяра є відвідування музеїв, бо саме в музеї
здійснюється зберігання, вивчення і експонування пам’яток природи,
матеріальної і духовної культури людства, залучення до надбань
національної і світової історико-культурної спадщини. Як зазначають
науковці становлення естетичного руху тісно пов’язано з розвитком
цивілізації, безпосередньо з формами художньо-творчої діяльності
людини, а також з проблемою видової специфіки мистецтва, що
призводить до виникнення основних видів мистецтва та виховує
майбутнього інженера технічної творчості ХХІ ст.