Skip to content
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Усі права захищені. Жодна частина сайту не може відтворюватися будь-яким способом (друкарським, електронним,
у вигляді фотокопії тощо) без письмової згоди володаря авторського права — Валентини Баталкіної — засновника музею-галереї.

Урок 1. Перше заняття у школi майбутнього

В рамках проекту «Школа майбутнього», якого започаткував музей — галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай, 12 червня 2012 року відбулося перше заняття. На занятті були присутні діти, які виявили інтерес та бажання стати учнями цієї незвичайної школи. Незвичайність школи полягає насамперед у підборі актуальних та цікавих для учнів тем занять та у особливості їх проведення.
Тема цього заняття охоплювала спектр, який можна означити як «Культура мови», який включав такі підтеми як «Запозичення з інших мов», «Суржик», «Значення державної мови», «Одна чи дві державні мови?», «Вивчення іноземних мов». Звичайно, для повного висвітлення ці підтеми можуть стати також темами окремих занять.
Мета заняття полягала в тому, щоб учні змогли розібратись в деяких непростих і суперечливих, але актуальних мовних питаннях.
На підтемі «Запозичення з інших мов», яка була складовою частиною теми цього заняття, розкриваю методику розгляду теми. Особливість її полягає в тому, що розгляд теми проходив у формі дискусії. Так учням ставились такі запитання як «Що таке мовні запозичення?», «Чи потрібні запозичення?», «Які шляхи потрапляння слів з однієї мови до іншої?» тощо. Учні давали відповіді на поставлені питання, як вони це розуміли, доповнювали один одного, вступали в дискусію один з одним. Розгляд інших підтем проходив за таким же зразком.
Перевага проведення занять у формі дискусій полягає в тому, що всі учні активно долучаються до обговорення теми, а ситуація у зв’язку з обговорюваною темою стимулює мислення учнів, активізує їх участь і не дозволяє відволікатись. Вони повністю полинають в процес дискусії, і не помічають, як швидко проходить час, відведений для заняття.


Ю. О. Рожко