Skip to content
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Усі права захищені. Жодна частина сайту не може відтворюватися будь-яким способом (друкарським, електронним,
у вигляді фотокопії тощо) без письмової згоди володаря авторського права — Валентини Баталкіної — засновника музею-галереї.

Школа майбутнього

«Школа майбутнього» — третій фестиваль творчості, який проходить в музеї-галереї, це вчення про колорит та його закономірності, про образотворче мистецтво в сучасному вихованні, адже естетична освідченність — це передумова духовного збагачення. П.О.Білецький так висловився про мистецтво: «Мистецтво, подібно до мови, є засобом спілкування людей, подібно до науки ‒ засобом пізнання дійсності, подібно до педагогіки й моралі ‒ засобом виховання, прищепленням знань і норм поведінки в суспільстві. Мистецтвом можна назвати будь-яку цілеспрямовану діяльність людини, вміння знайти спосіб втілення ідеї в тій чи іншій формі. Вміння висловити думку в словах ‒ вже мистецтво. Створення того чи іншого предмета засобами, що забезпечують високу якість виробу, ‒ теж мистецтво. Отже мистецтво багато в чому подібне до інших видів людської творчості».
Сила живопису, як і всього мистецтва, в глибині задуму і завершенності форми. Тільки об’єднання визначної ідеї та досконалої професійної майстерності дає витвір мистецтва.
Збереження історії науки і техніки, паралельна освіта в музеях технічного профілю з метою надати майбутньому поколінню грунтовне художнє виховання, ставлення до образотворчого мистецтва як до естетичної насолоди — мета проекту «Музей і школа».
Фестиваль «Школа майбутнього» буде проходити в музеї-галереї протягом 2012 — 2013 рр. учбового року та завершиться тематичною виставкою до 5-тої річниці з дня відкриття музею-галереї.