Skip to content
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Усі права захищені. Жодна частина сайту не може відтворюватися будь-яким способом (друкарським, електронним,
у вигляді фотокопії тощо) без письмової згоди володаря авторського права — Валентини Баталкіної — засновника музею-галереї.

Концерт на честь 140-річчя від дня народження відомого композитора С.В. Рахманінова

17 березня 2013 р. В рамках фестивалю творчості «Школа майбутнього» пройшов концерт на честь 140-річчя від дня народження відомого композитора С.В. Рахманінова. У виконанні учнів та викладачів ЗДМШ № 5 та № 6, Школи мистецтв № 1 прозвучали твори С. Рахманінова, Й. Баха, Д. Шостаковича, Е. Гріга, Майєра, В. Птушкіна, Ф. Вольфарта, П. Цильхера, Г. Бєлова, Навіна, які дали змогу слухачам відчути «чисту» інструментальну музику, життєвий зміст якої являє собою дану, у відволічених музичних образах форму передачі явищ дійсності.